Budowa farmy fotowoltaicznej.
FOTSOL jest przedsiębiorstwem działającym na rynku krajowym również w zakresie energii odnawialnej: Z pomocą naszej firmy możesz zainstalować:

 • instalacje fotowoltaiczne.
 • kolektory słoneczne,
 • pompy ciepła,
 • oświetlenie LED,

 • FOTSOL w swojej ofercie energii solarnej zapewnia:
 • weryfikację i ocenę powierzchni przewidywanych pod zabudowę farm fotowoltaicznych;
 • prowadzenie działań mających na celu warunków przyłącza do sieci elektromagnetycznej,
 • przedstawienie możliwości finansowania inwestycji i pozyskania ewentualnego dofinansowania;
 • kompetentne kierowanie procesem powstawania instalacji;
 • profesjonalne i terminowe wykonanie montażu instalacji;
 • dokonanie wszystkich wymaganych odbiorów;
 • dostarczenie dokumentacji powykonawczej;
 • usługi gwarancyjne i pogwarancyjne, konserwacja i utrzymanie instalacji w należytym stanie.